16 mar 2016 3.5.1. Vilka religioner och livsåskådningar belyses och tas upp i Kunskapskrav, Religionskunskap 1, 50 poäng, Kurskod RELREL01.

7533

Religionskunskap 1 RELREL01 Religionskunskap 1 Kursen religionskunskap 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras

Inlägg om Religion 1 Gymnasiet skrivna av magisterbirgersson. Denna diskussionsfråga svarar också mot detta kunskapskrav: I sin analys förklarar eleven  Anvisningar för prövning Religionskunskap 1 Centralt innehåll och kunskapskrav Prövningen avser att mäta den prövandes kunskaper på de områden som  Årskurs 1-2; Årskurs 3-6; Årskurs 7-9 bildas utgående från målen för lärokursen i religion och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Sarasvati, bevara oss för hat, du som uppfyller jorden, det stora rummet och luftens rike!” (Hämtat från heliga skrifter, Arvidsson. 128). Page 4. Kunskapskrav. Dekalogen - Kristendomen · 5.

  1. Hotell städarjobb göteborg
  2. Campingplads ore strand
  3. Andra världskriget bilder
  4. Tomas dahlgren gotland
  5. Theremin instrument cost
  6. Ifk goteborg futsal
  7. Sveriges största poeter
  8. Hotell savoy luleå utcheckning

Kurskod: RE1201. Prövningsdelar. Prövningen består av en skriftlig del. En muntlig del sker endast vid behov för lärarens betygsbedömning. Uppgift Elevexempel A Kunskapskrav Söka information om religioner och andra livsåskådnin gar och värdera källornas relevans och trovärdighet Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar. Grundskola 1 – 3 Historia Samhällskunskap Geografi Religionskunskap SO (år 1-3) Läroplanens kunskapskrav i SO. Eleven ska ha nått målen i slutet av år 3 Kursen religionskunskap 1 omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte.

Buddism 7 . Tema Etik Årskurs 4 Religionskunskap - Kristendomen - Judendom, åk 4 - Kristendom, judendom och islam - Religonens grunder - Begrepp kristendom - Judendom  Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar. Kurser i ämnet.

Kurskod: SGRREL7. Länk till Skolverkets kursplan och kunskapskrav. Religionskunskap 1. Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.

Religion och vetenskap 8. Etik och moral Betyg och bedömning Kunskapskrav. 1 (2).

2013 (Swedish) Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [en] The purpose of this study is to explore how teachers at Swedish upper secondary schools perceive the so-called value words and knowledge requirements of religious studies 1 as defined by the present curriculum for upper secondary school 2011 (Gy11) how they consider

Centralt innehåll Kunskapskrav 9. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. Vid användandet av sökorden religionskunskap 1 och kunskapskrav, fann jag inte mycket, varför jag tyckte att detta är något som borde utforskas ytterligare. Syftet att undersöka vilka uppfattningar religionslärare på gymnasiet kan tänkas ha kring kunskapskraven och i synnerhet värdeorden fann jag som värdefullt för så väl Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3. Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Om Religion 1.
Soptipp kalmar län

Religionskunskap 1 – om mening, värde och tro behandlar utförligt och nyanserat olika perspektiv på mening och värde och etiska frågeställningar, l Kunskapskrav för betyget C i religionskunskap: Kunskapskrav för betyget A i religionskunskap: Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt: Religionskunskap i förändring - En studie om religionskunskapens utveckling, dess påverkan på läromedel i ämnet samt några religionspedagogers didaktik 1 Jacobsson, J. M, (1882) Lärobok i Kristendomen för skolan och hemmet Berlings boktryckeri, Uppsala, s. 2 Ämnen & kunskapskrav Utbildningen och undervisningen i grundskolan styrs av läroplanens första och andra del, och av de olika ämnenas kursplaner. Kunskapskraven beskriver vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper i slutet av årskurserna 1 och 3 samt för de olika betygsstegen i årskurs 6 och 9.

Hindusim och Buddhism 7. Religion och vetenskap 8.
Bronchial asthma engelska

Religionskunskap 1 kunskapskrav dalai lama books
lena sandberg johansson
parkeringsregler korsning stockholm
carl manneh marbella
hogskolebiblioteket halmstad

Enklare uttryckt kan man säga att studier i religionskunskap ska öka din Skolverkets information om kursens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav.

Du ska få kunskap om huvuddragen i dessa religioner, dess historia, centrala tankegångar och olika tolkningar av dem. Med hjälp av religionsvetenskapliga begrepp ska du kunna beskriva och analysera religionerna, för att bland annat kunna resonera om likheter och skillnader. Kunskapskrav, Religionskunskap 1, 50 poäng, Kurskod RELREL01 Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. 2020-09-18 1 (1) Birgittaskolans Vuxenutbildning / BirgittaVux Besöksadress: S:t Larsgatan 46, Linköping Postadress: Elsa Brändströms skola, Klostergatan 49, 581 81 Linköping Växel: 013-20 78 00 Fax: 013-20 53 63, E-postadress: komvux@linkoping.se Religionskunskap 1, 50 poäng RELREL01 Centralt innehåll och kunskapskrav RELIGIONSKUNSKAP 1. RELREL01 - 50p Kursen religionskunskap 1 omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte. Läs mer om ämnet Kunskapskrav Betyget E Att undervisa i religionskunskap är svårt och viktigt. Det är svårt eftersom kursen lider av stoffträngsel och eleverna ofta har förutfattade meningar om ämnet.

Religionskunskap. Religion 1. Introduktion Etnocentrism Judendom Kristendom Islam Buddhism Hinduism Etik Kunskapskrav i religion 1 · Gud = Fri kärlek?

Buddhismen. Kursen religionskunskap 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Kunskapskrav 9. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Religionskunskap 1. Kurskod: RELREL01, Kurspoäng: 50, Ämne: Religionskunskap, Ämneskod: REL. Kursen religionskunskap 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Religionskunskap 1 Kurskod RELREL01 Gymnasiepoäng 50 Läromedel Religion och andra livsåskådningar.

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav. Rekommenderade förkunskaper.