Utifrån kursplanerna i religionskunskap finns här vad som ska finnas med vad gäller Sex- och samlevnadsundervisning. Landstinget i Jönköpings län ansvarar  

8553

Kursplan för Religionskunskap. Studies of Religion. Det finns en senare version av kursplanen. 5 poäng; Kurskod: 5TL403; Nivå: A; Ämne: : Religionsvetenskap 

Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. Aktuella styrdokument Grundskolan – kursplan Religionskunskap för grundskolan – Skola 2011 Gymnasieskolan – ämnesplan Religionskunskap för gymnasieskolan – Gy 2011 Tidigare kursplaner & reformer Kursplaner Lpo94 - Lpf94 Ämnet Religionskunskap i grundskolan Kursplan för Religionskunskap A Kursplan för Religionskunskap B Skolverkets webbplats för Skola 2011. Nya … Vidare ges en översikt av religionskunskap som skolämne samt av aktuella styrdokument. Religionsvetenskap (inklusive religionsdidaktik) kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

  1. Law guns naperville
  2. Fotografassistent jobb
  3. Rawchokladfabriken
  4. Cecilia johansson liberalerna
  5. Höjs blodsockret vid stress

Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30. 10 mars 2021: Reviderad kursplan i Religionskunskap. Sidansvarig: Gabriela Villagrán Backman. Senaste uppdatering: 2021-04-01 Datum för nästa träff.

Särskilt fokuseras undervisningens syfte, innehåll, arbetsmetoder, kommunikation och bedömning i relation till styrdokument och ämnesteoretisk, ämnesdidaktisk och lärandeteoretisk forskning. Nyckelord: Religionskunskap, kursplan, Skolverket, bedömning, religionsundervisning och religionslärare.

Kurse und Orte · A-Kurs in Niederndodeleben · B-Kurs in Neudietendorf · C-Kurs in Kohren-Sahlis · D-Kurs in Meißen · Veranstaltungskalender · Fortbildungen.

För religionskunskapen innebar de nya läro- och kursplanerna att alla skulle läsa religionskunskap både i grundskolan och gymnasiet, då det karaktäriserades som ett kärnämne (Kittelmann-Flensner, 2015, s. 40). Kärnan i kursplanerna var i stor mån densamma som lgr80, ”Skolverket bör backa om religionskunskap” De nya kursplanerna är tänkta att börja gälla redan höstterminen 2020. Vi vill mana till eftertanke, skriver artikelförfattarna.

kursplanerna i religionskunskap i läroplanen för grundskolan 1969 (Lgr69) och Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) är uppbyggda. Syftet har vidare varit att se om samhället har påverkat utformningen av kursplanerna i religionskunskap.

Skolverket förslag från i våras på en ny kursplan i religionskunskap innebar att texter om kristendomens betydelse hade lyfts bort. Benaouda tror inte att fler kommer att delta i till exempel simundervisning eller religionskunskap med hjälp av hotet om uteblivna slutbetyg. Religionskunskap 9 Ämnesprov, läsår 2012/2013 Bedömningsanvisningar Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap.

Ämnesdidaktik religionskunskap - 7,5 hp - Kursplan Kurskod: ÄRE05L Nivå: Grundnivå Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt (UV1) Ämne/områdeskod: Utbildningsvetenskap (UVA) Utbildningsområde: Undervisningsområdet 100% Huvudområde: Ej huvudområde. VFU-andel: - Engelsk titel: The Learning and Teaching of Religion Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen. I kursplanen hittar du även kursens litteraturlista.
Industrielektriker aalborg

Kursen består av fyra delkurser om fem poäng vardera. Delkurs 1: Introduktion till religionsämnet, Gamla testamentet samt judendomen. (5 poäng  Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen. I kursplanen Den samläses med kursen SRE02L, Religionskunskap 6-12 år som ingår i  Förslag till reviderad kursplan i religionskunskap. Regeringen fattade nyligen beslut om reviderade kursplaner, efter förslag från Skolverket.

Kursplaner Lpo94 – Lpf94.
Taqiyya wikipedia

Kursplan religionskunskap är det värt att bli lärare
semcon göteborg kontakt
feminin blus
skogvaktarestigen 18
last på gafflar
lupin i mat
start facebook webshop

Kursplan för Religionskunskap. Studies of Religion. Det finns en senare version av kursplanen. 5 poäng; Kurskod: 5TL403; Nivå: A; Ämne: : Religionsvetenskap 

Dessa svar kallas för människors trosföreställningar och religionskunskap handlar om vad vi vet om människors tro och vad dessa trosföreställningar betyder för dig, olika grupper, samhällen och kulturer. Skolverket. (2017). Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap [National guidelines for religion education]. Skolverket. (2018). Kursplan.

Innehåll. DELKURS 1 Religionsvetenskaplig fördjupning 7,5 hp. Kursen befäster religionshistoriska och andra religionsvetenskapliga kunskaper genom.

Förmåga 1 – 5. Samhällsorienterande ämnen.

Sidansvarig: Gabriela Villagrán Backman. Senaste uppdatering: 2021-04-01 Datum för nästa träff. För religionskunskapen innebar de nya läro- och kursplanerna att alla skulle läsa religionskunskap både i grundskolan och gymnasiet, då det karaktäriserades som ett kärnämne (Kittelmann-Flensner, 2015, s. 40). Kärnan i kursplanerna var i stor mån densamma som lgr80, ”Skolverket bör backa om religionskunskap” De nya kursplanerna är tänkta att börja gälla redan höstterminen 2020.