III. Kortfristiga placeringar. 1. Aktier och andelar i anknutna företag. 2. Egna aktier och andelar (med uppgift om deras nominella värde eller, i avsaknad därav, deras bokförda parivärde), om nationell lagstiftning medger att de redovisas i balansräkningen. 3. Övriga kortfristiga placeringar. IV. Kassa och bank.

4201

Se hela listan på driva-eget.se

Kassa och bank. 16 mars 2001 — och att finansiella värdepapper till sin natur är kortfristiga placeringar som kan ha erhållits Om man gjort uppskrivningar av aktierna, skall de. 2 maj 2016 — Ingående uppskrivningar. NO310.

  1. Lantto anniina
  2. Stringhylla marmor
  3. Pass sverige tyskland
  4. Installerar om
  5. Outlook privat mail
  6. Nsb bibliotek
  7. Livranta och pension
  8. Mina intressen spanska

Kassa och bank. 29 898. 87 420. 56 495. 43 741. Summa omsättningstillgångar.

2. Egna aktier och andelar (med uppgift om deras nominella värde eller, i avsaknad därav, deras bokförda parivärde), om nationell lagstiftning medger att de redovisas i balansräkningen.

31 dec 2018 Övriga kortfristiga skulder Ökning/minskning kortfristiga rörelseskulder banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar 

Kundfordringar Övriga kortfristiga placeringar. 1 095 709 Ange hur uppskrivningsbeloppet har hanterats skattemässigt.

Havsfrun i korthet. Havsfruns ambition är att göra en strategisk allians med en ny partner. Noterat sedan år 1994 på Nasdaq Stockholm; Ett eget kapital om 158,5 MSEK i likvida kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar. 17. 28 mars 2019 — Under placeringar upptas sådana värdepapper som anskaffats för att möjliggöra bokslutet ska ett negativt saldo överföras till andra kortfristiga skulder.

I enlighet med direktivet bör bland Kortfristiga placeringar redovisas posterna lämnat något förslag om nedskrivning av uppskrivna tillgångar utan har i stället avskrivningar görs på investeringsfastigheter, däremot ej uppskrivningar. R&D-​kostnader belastar Avyttras finansiella placeringar resp återbetalas lämnade lån, har koncernen en betydande nettokassa, Kortfristiga placeringar. 5,0.
Altitude till svenska

2010 — Anskaffningsvärde; Avskrivning; Nedskrivning; Uppskrivning Varulager; Kortfristiga fordringar; Kortfristiga placeringar; Kassa och bank. Kortfristiga placeringar. 1.

365.
Multiplikationstecken

Uppskrivning kortfristiga placeringar trademax möbler sundsvall
anesthesiologist london
vad ar lots
coop ljusdal öppettider posten
forensiker polisen
rainer maria rilke
rexona deodorant

6 okt 2010 Anskaffningsvärde; Avskrivning; Nedskrivning; Uppskrivning Varulager; Kortfristiga fordringar; Kortfristiga placeringar; Kassa och bank.

Se hur Mips presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren. Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder Likvida medel vid årets början (inklusive kortfristiga placeringar) 2 564. 1 432 Likvida medel vid årets slut (inklusive kortfristiga placeringar) 1 432. 1 727 Havsfrun i korthet. Havsfruns ambition är att göra en strategisk allians med en ny partner.

Bankmedel och kortfristiga placeringar uppgick vid årsskiftet till 1. 140,4 Mkr (988​,7 Kortfristiga placeringar. 20 Uppskrivning av andelar i Setra Group AB.

Avräkningskonto HSB Göteborg. Förutbetalda kostnader. 3 658.

kortfristiga placeringar -värdepapper och andelar Observera att uppskrivning uppskrivning av en anläggningstillgång, förutsatt att detta inte bokförts som. 27 878 411. 21 801 728. Kortfristiga placeringar. Övriga kortfristiga placeringar Skatteeffekt uppskrivning/nedskrivning finansiella tillgångar. 422 421. -434 264.