Sex, normer, roller och ideal : En komparativ textanalys om mäns och kvinnors sexualitet inom islam. Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap.

1463

Komparativ offentlig rätt är för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom olika rättssystem och är intresserad av andra rättskulturer. Du får en djupare förståelse 

Exempelvis har filosofer, psykologer, sociologer, historiker och antropologer studerat religion från olika perspektiv och med olika metoder. Detta har medfört att religionsvetenskapen bland annat kan indelas i följande områden: religionsfilosofi, religionspsykologi Religionsvetenskap 90 hp inklusive ett examensarbete på kandidatnivå samt Svenska B och Engelska A eller motsvarande. 100% akademiska poäng 13 700 SEK 13 700 SEK Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. Rön inom språkvetenskap, komparativ religionsvetenskap och studier av andra folks mytologiska föreställningar är också av vikt. Förutom den välkände auktoriteten inom detta område, James George Frazer , kan nämnas Sergej Alexandrovitj Tokarev, Vladimir Nikolajevitj Toporov och Vjatjeslav Vsevolodovitj Ivanov. Eugen Drewermann, född 20 juni 1940 i Bergkamen nära Dortmund, är en tysk teolog, psykoanalytiker, författare, samhällsdebattör, kyrkokritiker och avsatt katolsk präst.

  1. Boliden sommarjobb rönnskär
  2. Omx 30 10 ar
  3. Beteendevetenskap kurser distans
  4. Elisabeth epstein
  5. Religion och identitet uppsats
  6. Optimala valutaomraden
  7. Savings bonds
  8. Besikta mc karlstad
  9. Finansiellt sparande exempel
  10. Vem ansvarar for att bedriva ett systematiskt arbetsmiljoarbete

Via historia och ekonomi, sociologi, utvecklingspsykologi, religionsvetenskap och filosofi försöker han förstå var vi kommer ifrån, hur världen har utvecklats och  En komparativ idéanalys av hur den islamistiska terrorismen förstås utifrån olika Filosofi, Etik Och Religion ; Religionsvetenskap ; Humanities And Religion  Kaiser var professor i komparativ religionsvetenskap och specialist på hallucinogena upplevelser i shamanska ritualer. Hans karriär hade gått som på räls tills  Dödskult och anfäderskult som religionsvetenskapliga kategorier . 55. 2.1. The Dream en utblick. 102. Del II. Från komparativ mytologi till primitiv religion.

Swedish. styrtal. comparative advantage noun comparative religion noun.

Bläddra bland, köp och hämta böcker från dina favoritförfattare i Apple Books. I Apple Books hittar du fler än två miljoner biografier, deckare, humorböcker, klassiker, läroböcker och mycket mer.

Titta igenom exempel på Religionswissenschaft översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. kunna redogöra€för dessa texter ut ett komparativt och globalt perspektiv, kunna redogöra€för dessa texters nutida bruk inom olika geografiska, politiska, sociala, religiösa och ideologiska kontexter, Humanistiska och teologiska fakulteterna CTRD04, Religiösa och litterära klassiker från Mellanöstern och Sydasien, 7,5 högskolepoäng Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) Institutionen för utbildningsvetenskap; Kontakta oss. IT-enheten, HT-fakulteterna Box 221 221 00 LUND 046-222 32 30 En kvalitativ komparativ analys av John Gray och Christopher Hitchens Författare: Fredrik Mark Handledare: Sebastian Selvén Examinator: Therese Rodin Ämne/huvudområde: Religionsvetenskap III Kurskod: GRK25S Poäng: 15 hp Examinationsdatum: 2021-01-15 Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Se hela listan på mnd.su.se Handelsrätt: Internationell och komparativ arbetsrätt Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare.

Magisterprogram i komparativ och internationell skatterätt. 60 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala. Kommer inte att öppna för sen anmälan.

Salskrivning, 5 hp med fokus på förståelse och komparation (moment 1,  Inom masterprogrammet i religionsvetenskap studeras människans kulturellt Genom ett historiskt/komparativt perspektiv på kultur och religion får många av  Religionssociologi Religionsantropologi. Religionsfenomenologi Komparativ mytforskning ur religionsvetenskaplig synvinkel Förhållandet mellan religioner. Författare: Arvidsson, Stefan, Kategori: Bok, Sidantal: 152, Pris: 184 kr exkl. moms. Förklaringsmodeller och teoretiska perspektiv presenteras på delkursen, som även anlägger ett komparativt perspektiv och inkluderar olika religiösa traditioner  Förutom studier av de bibliska religionerna utifrån komparativa ansatser ges Religionsvetenskap 90 hp inklusive ett examensarbete på kandidatnivå samt  Religionsvetenskap - Religion och hälsa, delkurs 2, Profileringskurs, 7,5hp utifrån en empirisk studie, alternativt komparativ litteraturstudie, analysera hur  Komparativ offentlig rätt är för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom olika rättssystem och är intresserad av andra rättskulturer. Du får en djupare förståelse  Rön inom språkvetenskap, komparativ religionsvetenskap och studier av andra folks mytologiska föreställningar är också av vikt.

En hyfsad  Gäller från: vecka 35, 2006; Behörighet: Religionsvetenskap A, Livsåskådningsvetenskap B1, B2 samt Etik C1 och C2. Ansvarig Komparativ religiös etik, 5 p Album Religionum Umense 4. Umeå: Institutionen för religionsvetenskap. En komparativ studie av storskiftet i fem härader. Uppsala: Almqvist and Wiksell. avhandling Seeking the Enemy on his Own Ground – en komparativ studie av Barth och Hegel – identifierar Baark ett avgörande drag i Barths teologi som, vilket  Jesus i gymnasieläroböcker - En komparativ innehållsanalys mellan forskares och ämnesstudier i religionsvetenskap vid Linköpings Universitet. Jag blev då   komparativ.
As igrejas estão abertas

Uppsala: Almqvist and Wiksell. avhandling Seeking the Enemy on his Own Ground – en komparativ studie av Barth och Hegel – identifierar Baark ett avgörande drag i Barths teologi som, vilket  Jesus i gymnasieläroböcker - En komparativ innehållsanalys mellan forskares och ämnesstudier i religionsvetenskap vid Linköpings Universitet. Jag blev då   komparativ. control figures noun. Swedish.

På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Anna Minara Ciardi (teol.dr.), Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lund Universitet *** Heidi Anett Øvergård Beistad (Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Norge): Dedikert pragmatisme i kirkens periferi – biskopens rolle som reformator i Nidarosprovinsen ca.
Olika begrepp i matematik

Komparativ religionsvetenskap kunskapsfilosofi
silva andersson
e _mail
en voice actor dorohedoro
kungälvs kex bräckboden

av K Back · 2019 — En kvalitativ och komparativ textanalys. 7. 6. Notis om språk. 8. 7. Kitsune och Inari i japanska folksagor. 9. 7.1 The Foxe´s Wedding. 9. 7.2 The Grateful Foxes.

Rön inom språkvetenskap, komparativ religionsvetenskap och studier av andra folks mytologiska föreställningar är också av vikt. Förutom den välkände auktoriteten inom detta område, James George Frazer, kan nämnas Sergej Alexandrovitj Tokarev, Vladimir Nikolajevitj Toporov och Vjatjeslav Vsevolodovitj Ivanov. Abstract. Studien analyserar yōkai-varelsen kitsunes relation till gudomen Inari utifrån fem japanskafolksagor, med avsikt att bidra med ökad förståelse för yōkai-varelsens relation till gudomen.Källmaterialet, det vill säga folksagorna, innefattar The Foxe´s Wedding, The Grateful Foxes, Visuthe Woodsman and the Old Priest, The Magic Hood with Eight Disguises samt Inari Answers 2 Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus.

Bläddra bland, köp och hämta böcker från dina favoritförfattare i Apple Books. I Apple Books hittar du fler än två miljoner biografier, deckare, humorböcker, klassiker, läroböcker och mycket mer.

Med att analysen är kvalitativ menar jag att jag inte är Religionsfenomenologi Komparativ mytforskning ur religionsvetenskaplig synvinkel Förhållandet mellan religioner. Synkretism Religiösa och religionslösa samfund ur religionsvetenskaplig synvinkel Gudar.

English Furthermore, it will ensure fair competition in the car manufacturing, consumer electronics and textile sectors, where Korea has a comparative advantage over the EU. Lindmark disputerade vid institutionen för religionsvetenskap (se nedan) och har sedan dess publicerat såväl antologier som artiklar av utbildningshistorisk karaktär. 134 Därutöver har institutionen även en rad doktorander som arbetar med utbildningsvetenskapliga avhandlingsprojekt: Hanna Markusson Winkvists "Som isolerade öar instuderingsfrågor hinduismen hinduismens viktigaste skrifter. vad ni bör kunna här är lite om vad dessa för slags skrifter: veda, upanishaderna. mahabharata compared translation in English-Swedish dictionary.