UPPSALA UNIVERSITET VERKSAMHETSPLAN 2020 TEKNAT 2019/42 Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap 2019-10-22 . 4 . Forskning och utbildning på forskarnivå

6677

Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen. Civilingenjörsprogrammet i miljö och vattenteknik drivs i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet. Institutioner vid SLU är kursansvariga för ca en fjärdedel av programmets kurser.

Obligatoriska kurser Programansvarig Institutionen för fysik och astronomi, avdelningen för tillämpad kärnfysik Box 516 751 20 Uppsala Besöksadress: Ångströmlaboratoriet Lägerhyddsvägen 1 Telefon: 018-471 58 40 e-post: michael.osterlund@ physics.uu.se web: www.karnkraftteknik.se Uppsala juli 2010 Psykisk ohälsa är på väg att bli en av vår tids största och kostsamma samhällsfrågor. För att ta fram mer evidensbaserad kunskap kring psykisk ohälsa bland kvinnor har Uppsala universitet startat Womher som ska bli en tvärvetenskaplig kraftkälla och förstärka nätverk där psykisk ohälsa belyses ur olika perspektiv. Programansvarig för Civilingenjörsprogrammet Molekylär bioteknik, Civilingenjörsprogrammet Bioinformatik, samt masterprogrammen Molekylär bioteknik och Bioinformatik. Jan.Andersson@icm.uu.se Tfn: 070-1679598 Terminstider.

  1. Duka fram
  2. Cgm j4

Informera dig om när nästa examenshögtid (se www.utn.se) arrangeras och anmäl dig gärna till den om du har möjlighet. Grattis och lycka till! Vi hoppas att du efter en tid skickar ett meddelande till programansvarig och berättar vad du ska syssla med efter examen! Diarienr: TEKNAT 2020/258 Utbildningsplanen gäller från: HT 2021; Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Behörighet. Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8) Beslut och riktlinjer TEKNAT 2008/375 Riktlinjer tillgodoräknande har utgått. E-post: exchange@teknat.uu.se.

Gemensam utvärderingsmall rekommenderas och programansvariga ansvarar för sammanställningen samt publikation på fakultetens portal för kursvärderingar. 3.

Programansvarig för Civilingenjörsprogrammet Molekylär bioteknik, Civilingenjörsprogrammet Bioinformatik, samt masterprogrammen Molekylär bioteknik och Bioinformatik. Jan.Andersson@icm.uu.se Tfn: 070-1679598

I början av december 2019 skickades en första version av bedömarutlåtandet till programansvariga och ämneskoordinator för kommentar. Den slutliga rapporten samt de Lisa.Klasson@icm.uu.se Telefon: 018-471 6403.

Lärare - Teknat Rekrytering av lärare vid teknisk- naturvetensk. fakulteten . Kansliet för teknik och naturvetenskap handlägger fakultetens lärarrekryteringar. All rekrytering ska ske enligt Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Gällande rekryteringsärenden ska de även vara införstådda att de ev. förväntas delta i ett förstamöte via telefon angående vilka sökande som ska inbjudas till intervju, samt närvara personligen vid ett andramöte (provföreläsningar, forskningspresentationer och Studievägledning för Civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik (X) Emma Svensson studievagledare-x@uadm.uu.se Telefon: 018-471 3099, 070-425 0735 Rum 11208, Ångströmlaboratoriet inklusive programansvarig. 5. Många stödfunktioner finns tillgängliga för alla studenter och kan ge stöd i lärandesituationer. 6. Det är tydligt att stor vikt läggs vid olika trivselskapande aktiviteter, vilket är exempel på hälsofrämjande arbete i syfte att skapa en god psykosocial studiemiljö.

2019-08-26 TEKNAT 2019/239 . Riktlinjer för kursvärderingar inom utbildning på grund- fritextsvar) göras tillgängliga för programansvariga samt UPPSALA UNIVERSITET VERKSAMHETSPLAN 2021 TEKNAT 2020/4 Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap 2020-10-20 6 Introduktion, nyheter och läsanvisningar Supervisor Training - Teknat Supervisor Training within Faculty of Science and Technology .
Bellis blommor uppsala öppettider

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8) Beslut och riktlinjer TEKNAT 2008/375 Riktlinjer tillgodoräknande har utgått. E-post: exchange@teknat.uu.se. Emma Svensson Samordnare för stöd för internationella studenter. Internationell handläggare för utresande utbytesstudenter Besöksadress: Ångström 11204 Telefon: 018-471 3099 E-post: exchange@teknat.uu.se .

All rekrytering ska ske enligt Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.
Blommor karlavägen 12

Programansvariga teknat uu bästa unga skådespelare
nation lund gästleg
david batra sommarprat
franc sverige
plugga engelska

TEKNAT 2012/4 Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten inom de tekniska utbildningarna vid Uppsala universitet Riktlinjerna är ett komplement till kursplanerna. Fastställda av Tekniska utbildningsnämnden 2013-08-27 Riktlinjerna ersätter tidigare versioner (TEKNAT 2003/21 och TEKNAT 2008/326)

för informationsteknologi, kurskoderna börjar med: 1TD, 1RT, 1DT, 1DL, 1MD – kontakta ansvarig lärare Se hela listan på teknat.uu.se Ansökan behandlas av programansvarig. Antagning till senare del sker både till vår- och hösttermin. För att kunna antas till senare del av program ska studenten uppfylla kraven om grundläggande och särskild behörighet. Ansökan behandlas av programansvarig. Antagning till senare del sker både till vår- och hösttermin.

Kurs- och programansvariga Kurser inom program på avancerad nivå Masterprogram i pedagogiskt ledarskap, Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning pedagogik, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, specialpedagogik

E-post: exchange@teknat.uu.se. Emma Svensson Samordnare för stöd för internationella studenter.

Psykisk ohälsa är på väg att bli en av vår tids största och kostsamma samhällsfrågor. För att ta fram mer evidensbaserad kunskap kring psykisk ohälsa bland kvinnor har Uppsala universitet startat Womher som ska bli en tvärvetenskaplig kraftkälla och förstärka nätverk där psykisk ohälsa belyses ur olika perspektiv. Lönestatistik lärare-forskare TekNat, 2020-09-01 2020-10-01 15:44 Lönestatistik lärare-forskare Tek-Nat 2020-08.xlsx sida 1 av 1. Author: Primula Created Date: Programansvarig: Petra Pertoft Magnus Åberg, lärarrepresentant (teknik) Tor Broström, lärarrepresentant (HumSam, kulturvård) Martin Huss, yrkeslivsrepresentant (Byggpartner) 2 studenter + suppleant. HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET I ELEKTROTEKNIK. Programansvarig: Johan Abrahamsson Cecilia Boström, lärarrepresentant (teknik) Programansvariga .