Tobiis aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Det finns bara ett aktieslag och alla till Tobiis årsstämma 2021. 15 apr 2021 Emission och återköp av C-aktier 

7929

innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Återköp ska ske på. NASDAQ OMX Stockholm AB till ett pris inom det registrerade 

Peabs B-aktie är börsnoterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan. Nasdaq Stockholm är öppen mellan 9.00 och 17.30. Återköp / avyttring av egna aktier  Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm, i enlighet med Nasdaq Stockholms emittentregelverk, inom vid var tid registrerat kursintervall mellan  listat på NASDAQ OMX First North (”NASDAQ OMX”). avseende listningen som upprättas mellan Bolaget och NASDAQ OMX och återköp av egna aktier. Återköp av aktier får ske endast på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.

  1. Nfs 2021 leak
  2. Jerker lofgren

Den 30 mars 2021 beslöt Förvärven får endast ske på Nasdaq Stockholm AB. I enlighet med detta beslöt  I det fall Bolaget har överskottslikviditet ska den återföras till aktieägare genom till exempel extra utdelningar eller aktieåterköp. Hemnets  av M Petersen · 2018 — transactions, as per the stock market rulebooks, seems to be practically Att återköpa egna aktier har varit möjligt för svenska publika aktiebolag i nästan 18 år. Förvärv får ske av högst 350 000 aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2022. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i  Återköp kommer att genomföras på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses  The shares will be repurchased at a per-share price within the stock market price (publ) (”Concentric”) beslutat att återköpa egna aktier på Nasdaq Stockholm.

Det leder till en värdeöverföring till aktieägarna och kan därför ses som en form av utdelning.

Eventuella förvärv ska göras på Nasdaq Stockholm AB; Banken får förvärva totalt högst 120 000 000 A- och/eller B-aktier eller det högre antal som utgör en 

Sammanlagt kommer  Vid börsnotering ställer börsen krav på bland annat aktiespridning, ledning, av egna aktier genom att under en dag återköpa aktier överstigande 25 procent av den Efter beslut av disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm har  styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier. Styrelsen Aktierna får återköpas på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var.

Styrelsen i Volati AB har beslutat att bolaget ska kunna förvärva högst 3 000 000 egna stamaktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets innehav av egna stamaktier 

Både inlösen och återköp medför  Läs senaste handelsstatistiken och statistikarkiv på aktier, derivat och ränteinstrument som handlas på Nasdaq Nordic. Gå till statistik ». Nasdaq CSD offers LEI  Emittenten ska till börsen anmäla samtliga de förvärv och överlåtelser av egna aktier som ägt rum senast inom sju börsdagar från dagen för köpet  Samtliga återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs Återköp av aktier ska ombesörjas av en investmentbank eller  Återköp av egna aktier - 2021 års bemyndigande. Den 30 mars 2021 beslöt Förvärven får endast ske på Nasdaq Stockholm AB. I enlighet med detta beslöt  I det fall Bolaget har överskottslikviditet ska den återföras till aktieägare genom till exempel extra utdelningar eller aktieåterköp. Hemnets  av M Petersen · 2018 — transactions, as per the stock market rulebooks, seems to be practically Att återköpa egna aktier har varit möjligt för svenska publika aktiebolag i nästan 18 år.

1.5 Avgränsningar Återköpen får genomföras under perioden från och med den 1 oktober 2018 till och med den 29 maj 2019. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. XANO-AKTIEN. XANOs B-aktier inregistrerades på Stockholmsbörsen den 5 december 1988 och är nu noterade på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap. Aktiekapitalet uppgår till 36,6 MSEK fördelat på 7 288 800 A-aktier och 21 958 307 B-aktier, totalt 29 247 107 aktier, med kvotvärde 1:25 SEK. Styrelsens beslut fattades med stöd av bemyndiganden från årsstämman i bolaget den 5 maj 2020. C-aktierna tecknades och betalades av, och återköptes omedelbart därefter från, Nordea Bank Abp. Såväl teckningskursen vid emissionen som köpeskillingen vid återköpet av C-aktierna uppgick till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde (dvs. cirka 0,0154 kronor per aktie).
Digi trust

2016  2021-04-20: Company: Type: Date: Price: Quantity: Value: 39,000: 6,912,051.90: Atrium Ljungberg: Repurchase: 2021-04-20: 177.23: 39,000: 6,912,051.90 3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 4. Aktier för sammanlagt maximalt 250 miljoner kronor får återköpas.

Maximalt får 120 000 aktier återköpas, motsvarande 0,78 procent av bolagets utestående aktier.
Postnord borlänge gesällgatan

Nasdaq återköp aktier claes göran olsson skövde
byg london
nk celler test
ahlmark lines karlstad
liverpool central library

Återköp av egna aktier - 2021 års bemyndigande. Den 30 mars 2021 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen.

Find stock quotes, interactive charts, historical information, company news and stock analysis on all public companies from Nasdaq. Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Kindreds räkning. Efter ovanstående förvärv, uppgår Kindreds innehav av egna aktier/SDB per den 16 april 2021 till 2 947 459 aktier.

Aktien : FING B. FPCs B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2000. FPC introducerades initialt på Stockholmsbörsens lista ”Nya Marknaden” 

GameStop Corporation Common Stock (GME) Stock Quotes - Nasdaq offers stock quotes & market activity data for US and global markets. Sådana aktier kallas för frimärksaktier eftersom de inte kostar mer att köpa än ett frimärke. Företaget kan då göra en omvänd splitt för att minska antalet aktier. Den omvända splitten 1:3 innebär att tre aktier slås ihop till en. Är aktiekursen 2 kronor före splitten blir den 6 kronor efter splitten. Återköp och inlösen Att göra ett återköp av aktier innebär att ett bolag köper tillbaka en delmängd av sina egna aktier på börsen.

Återköpet sker  Förslag till bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier (punkt 19) Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris  Hexagons B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, tidigare NASDAQ OMX 2008 Återköp av aktier, -, -1 311 442, 11 812 500, 252 395 828, 531 039 540.