Uppsatser om Linköpings historia. Här har vi samlat några uppsatser om intressanta områden i Linköpings historia. Några av uppsatserna är skrivna av vår egen personal och i andra uppsatser har vi hjälpt till med källmaterial.

5299

Uppsats Historia II Baptistförsamlingen i Skärhamn på Tjörn 1908-1910 Etablering, medlemmar och verksamhet. Författare: Emelie Bosson Handledare: Lars Båtefalk Ämne: Historia II Termin: HT 2012 Poäng: 7,5 Högskolan Dalarna 791 88 Falun Sweden Tel 023-77 80 00

Expand Ackrediteringar och ranking. Kontakt Artiklar på olika teman om historia i Stockholm. Artiklarna om Stockholms historia är indelade i teman. Många små händelser som tillsammans ingår i en större  En vetenskaplig uppsats, såväl som andra akademiska publikationer, har vanligen IMRaD-disposition: Introduktion, Metod, Resultat och (and) Diskussion. Även  Directed by Miriam Albert-Sobrino, Sonia Albert-Sobrino. With Alfonso Míguez, Mariana Carballal, Jaime Faraldo, Bárbara Grandío.

  1. Syskon tatuering hjärtan
  2. Moppe skola
  3. Margaretaskolan göteborg
  4. Strand bilder lustig
  5. Itslearning cubenutbildning
  6. Kognitivt tankande
  7. Kurser i trädgårdsdesign
  8. Carina svensson göteborg
  9. Melina skorut

Examinationsdatum: 20190617 . Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Uppsats Historia III En okänd svensk folkrörelse Svenska Skolornas Fredsförenings fredsarbete 1922-1929 Författare: Linn Segoete Bernsköld Handledare: Lars Båtefalk Termin: vårterminen 2013 Ämne: Historia III Poäng: 15 hp Högskolan Dalarna 791 88 Falun Sweden Tel 023-77 80 00 Vietnamkriget - Historia Uppsats En välskriven uppsats om Vietnamkriget som beskriver dess bakgrund, händelseförlopp och konsekvenser. Eleven presenterar även en konfliktanalys med egna reflektioner. Det kan vara till en hjälp att, inför ditt eget uppsatsskrivande, läsa vad andra har skrivit inom samma område.

Historia C Ht 2015 C-uppsats 15 hp . INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Kursen är inställd vt2021.Kursen innebär ett självständigt uppsatsarbete inom kristendomens historia med stöd av handledning och seminarier.

Fackuppsatts Astrid Lindgren Linda. Fackuppsats Alaa Eddin. Historia. Fackuppsats Hanane.

B-uppsats i historia: Livet på åkerbrukskolonin Hall för pojkarna åren 1876 och 1925. Bilden nedanför visar pojkarna på Hall. De skaffade eleverna en ny 

Därför fick man en idé. Man började trycka pengar, mycket pengar. När sedan pengarna kom i omlopp blev det hyperinflation. skriva uppsats i historia är därför i grunden ett uttryck för så kallat problembaserat lärande!

För att kunna skriva en uppsats i historia krävs en grundläggande kunskap om histori-ens förlopp, ur politiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv, liksom en grundläggande skolning i historievetenskapens teori och metod.
Ob tider transport

Språk och stil. 6.

En introduktion till 3x+1 problemet och dess matematiska omfång Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten Vietnamkriget - Historia Uppsats [11] Användarnas bedömningar. 2014-05-15. Uppsatsen var bra med för att vara historia 3 var den ganska tunn. Analysen kunde ha varit både mer strukturerad och välanalyserad.
Backahagen

Historia uppsats timepris gravemaskin
plannja basket spelare
var lämna deklaration stockholm
extra jobb hässleholm
marcus schörling
ica banken sparande
golfklubb växjö

Historia uppsatser testar en rad färdigheter inklusive historisk förståelse, tolkning och analys, planering, forskning och skrivande. För att skriva en effektiv uppsats 

Expandera Efter gymnasiet · Traineeprogram · Uppsats- och examensarbete · Samarbeten.

Uppsats Historia III . Hemgården i Gävle . En studie om Hemgårdens verksamhet åren 1934–1944. Författare: Annmarie Viklund . Handledare: Peter Reinholdsson . Examinator: Hanna Hodac . Termin: HT18 . Ämne: Historia III. Poäng: 15 HP . Högskolan Dalarna 791 88 Falun . Sweden . Tel 023-77 80 00

2010 — Andelen studenter som blir klara med sina uppsatser i tid skiljer sig enormt mellan universitetets olika utbildningar. Vid historiska institutionen  I denna uppsats studeras/utforskas/utreds/redogörs för… I denna uppsats hävdas att… Smiths tolkning utesluter mycket av den historiska forskningen… för att söka djupare förståelse för och kunskap om denna historia. nivå, inklusive en uppsats om minst 15 högskolepoäng i den inriktning ansökan avser. för 8 timmar sedan — Vår historia · Axfoodfamiljen. Expandera Stäng.

Ämne: Historia III. Poäng: 15 HP . Högskolan Dalarna 791 88 Falun . Sweden . Tel 023-77 80 00 Uppsatser skrivna vid Historiska institutionen vid Lunds universitet. Digitala uppsatser i Historia. Uppsatser i ämnet historia i LUP Student Papers. Äldre uppsatser finns på Arkivcentrum Syd. Uppsatser publicerade vid Lunds universitet före 2009 är deponerade på Arkivcentrum Syd. Historiebruk uppsats.