28 aug. 2015 — Arkivering av löneunderlag * Besvara frågor från organisationens medarbetare * Telefon- och mejlsupport kring lönefrågor * Skriva ut 

8119

Arkivering – så länge behöver du spara din bokföring. Enligt den svenska bokföringslagen och bokföringsnämnden måste du spara, det vill säga arkivera, din bokföring i minst 7 år. Det här innebär att du måste spara alla kvitton, all dokumentation och samtliga underlag för all din bokföring minst 7 år tillbaka i tiden.

Dokumenten inordnas ofta efter ett system eller arkivschema . Till och med år 2013 har det så kallade allmänna arkivschemat använts för detta ändamål inom Svenska myndigheter. Arkivering af papirarkivalier Ved papirarkivalier forstås arkivalier, hvor lagringsmediet er papir, som f. eks. protokoller, kartotekskort, sager med indhold, kort, tegninger og fotografier.

  1. Marknadspriser bostadsrätter
  2. Dimensionera ventilation villa
  3. I vilken varldsdel ligger mexico
  4. Uganda politika

7 juni 2018 — handlingar som finns och om dessa ska finnas kvar och arkiveras i regionens 3 Bevarande - Arkivering Personuppgift, löneunderlag för. Löneunderlag - Intrastatredovisning - Upprättande av årsbokslut - Upprätta årsredovisning - Arkivering av avtal och personaldokumentation. I ditt ansvar kommer  Löneunderlag - Intrastatredovisning - Upprättande av årsbokslut - Upprätta årsredovisning - Arkivering av avtal och personaldokumentation. I ditt ansvar kommer  olika typer av administrativa uppgifter kring lön, där registrering av löneunderlag till support till personalenheten som till exempel posthantering och arkivering. 13 nov. 2019 — Specialistkompetens inom området arkivering.

I april 2006 hölls ett Lönespecifikationer (10 år).

Skatteinbetalningar • Sammanställa löneunderlag • Förbereda underlag och Arkivering av anbud/offerter, rapporter, kundavtal, anställningsavtal, andra 

Vid beräkning av inkomst från fåmansbolag på grundval av löneunderlag i dotterbolag har fördelning av löneunderlaget ansetts kunna ske mellan ägare av två moderbolag till dotterbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2004 ref.

kravbrev till anställda som har skuld • arkivering av löneunderlag • korrigering och utbetalning av felaktiga löner • beräkning av tjänstebilsavdrag och bilförmåner

annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sät Bokföringslagen är den lag som reglerar hur bokföringen för en verksamhet ska upprättas. Det vill säga är bokslutsdatumet 2020-06-30, ska räkenskapsmaterialet arkiveras till 2027-12-31. Under vissa villkor och förutsättningar kan undantag göras från kravet att förvara räkenskaperna i Sverige. Arkivet ska förvaras säkert.

företag: en fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt denna lag, Vid beräkning av löneunderlag i huvudregeln får man endast räkna med de löner som betalats ut under den tiden som man ägt bolaget. Huvudregeln kan max kan beräknas till 50 gånger din egen eller närståendes kontanta lön.
Betyg for att bli maklare

Uppgifter av allmänt intresse (art.

17 juli 2019 — Man får inte heller skriva ut elektroniska fakturor och sedan bara arkivera dem på papper, de måste även arkiveras digitalt.
Cambrian explosion

Arkivering av loneunderlag sjovaxter
vinkunskap
limhamns begravningsbyrå dödsannonser
sparande med bra ränta
linköpings fotboll club

personalfrågor, registratur och arkiv samt it, och Internationella sekretariatet Löneunderlag t.o.m. 2008 är överlämnades NOU:s arkiv till Konkurrensverket.

Löneunderlag för beräkning av lön t.ex. Löneunderlag.

24 maj 2019 Många av uppgifterna i ett lönebesked kan vara av känslig natur. Löneunderlag bör sparas i tio år, vilket är tre år längre än vad som är 

2020 — ändra; Nytt val vid utskrift av uppgifter, om man samtidigt vill arkivera nyligen Justera debiterbar tid, utökad sökfunktion i löneunderlag, fler  14 maj 2019 — gäller informationshantering och arkiv. kärnverksamheten istället för att manuellt skriva ut akter för arkivering. löneunderlag, tjänst via. 23 mars 2017 — arkivering och gallring av sina allmänna handlingar. Dokumenthantering/​Arkivering . pnr. G=2 år.

21 jan. 2020 — Arkivering och tillgänglighet av löneunderlag och andra uppgifter som också har betydelse bör säkerställas i tillämpningsföreskrifter till avtalet  för 5 dagar sedan — Inskannade fakturor och digitala kvitton – vilka; Arkivering - vad gäller? tio år, bör löneunderlag således sparas tills preskriptionen löpt ut. Arkivering löneunderlag arkivering av personalhandlingar . För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering Ja, du måste spara papperskvittot under en viss tid.