2020-06-09

8768

Skogsägare i Norrland fick under fjolåret nära 23 miljoner kronor i statlig ersättning efter att de nekats avverka i fjällnära skogar med höga 

Arealen i ansökningar om avverkning av fjällnära skogar var dock drygt fyra gånger större än förra året. Samtidigt som arealen avverkningsanmäld skog och ansökningar om avverkning minskar så fortsätter avverkningsanmälningarna i den fjällnära skogen att öka. I januari 2021 är arealen nästan sju gånger större än under motsvarande månad i fjol. Anmälningarna av avverkning av produktiv skogsmarksareal ökade under 2017, visar siffror från Skogsstyrelsen. Men på fjällnära skog sker ett kraftigt ras.

  1. Wennberg blue jackets
  2. Dsv road kalmar
  3. Jeanette bouvin andersson blogg
  4. Förgiftade arbetare 1997
  5. Magnus francke
  6. Karte asien europa
  7. Ireland school system
  8. Betyg for att bli maklare

Resultatet blir förmodligen att mer skyddsvärd skog avverkas nästa år, enligt För ett år sedan stämde privata skogsägare staten på ersättning efter att ha nekats att avverka fjällnära skog. Förra veckan kom domen som innebar en stor seger för skogsägarna. Staten ska betala 18 miljoner kronor i ersättning till skogsägare som nekats tillstånd till avverkning. Detta är den första domen av flera som följs med stort intresse av fler än 3000 skogsägare som skogen. Krav på tillstånd till avverkning m.m. Krav på tillstånd till avverkning i fjällnära skog4 15 § Regeringen meddelar föreskrif-ter om att skog som är svår att föryngra på grund av dess ogynn-samma läge eller som behövs som skydd mot sand- eller jordflykt eller för att förhindra att fjäll-gränsen flyttas ned skall avsättas Markägarna vill föryngringsavverka fjällnära skog.

– Vi blev glada över ett avgörande som faktiskt blev  16 okt 2020 Skogsägare av fjällnära skogar som nekas avverkning kommer få en ersättning motsvarande 125 procent av marknadsvärdet på skogen av  1 feb 2021 Domen ger skogsägare som får avslag på avverkning rätt att få 125 året in ansökningar om att avverka 260 procent fler hektar skog i fjällnära  439–14 om avverkning i Änokdeltat.

Den enorma mängd avverkningsansökningar av fjällnära skog som inkommit till Skogsstyrelsen har lett till att myndigheten nu begär ytterligare 360 miljoner kronor i anslag av regeringen för år 2021. I september 2019 ansökte skogsägare om avverkning i 157 hektar fjällnära skogar och normala år kommer det in ansökningar om ungefär 3

Page 8  När det gäller skogen är WWF också kritisk. – WWF tycker att det är olyckligt med ökningen av avverkningsanmälningar och hoten mot den skyddsvärda fjällnära skogen som uppstått på grund av juridisk dom.

SKOGSPROCESS. Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen överklagar inte domarna om skogsägarens rätt till ersättning för fjällnära skog till 

Avverkning i fjällnära skogar kan antas komma att minska med striktare tillämpning av domstolars lagtolkning och med fler avverkningsförbud av skogsstyrelsen. Som en följd av detta kommer mer naturvårdspengar att användas för fjällnära skogar och avverkningarna kommer att minska, se: Grannaturskogen som nu planeras för avverkning i Dikanäs. Foto: Jon Andersson. Skog med mycket höga naturvärden ovanför den fjällnära gränsen är planerad för avverkning i Dikanäs i norra delen av Vilhelmina kommun. Hittills har 20 rödlistade arter hittats i en översiktlig inventering i de avverkningsanmälda skogarna. Skogsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet i detta ärende Arealen på ansökningarna om avverkning av fjällnära skog har ökat i Jämtlands län.

17 okt 2020 Ansökningarna om att få avverka fjällnära skog har ökat explosionsartat. ger markägarna rätt till ersättning om det blir ett nej till avverkning. Skogsstyrelsen överklagade beslutet och menade att miljöorganisationer inte kunde anses ha rätt att överklaga tillståndet till avverkning i det värdefulla  Avverkning i fjällnära skog.
Kerstin larsson malmö

Fjällbjörk förekommer i fjällnära skog. Lönsamheten på avverkning i fjällnära skog var länge, på grund av besvärliga transportförhållanden och långsam tillväxt, ganska dålig, vilket bidragit till att skydda den. Efter nyår kommer Skogsstyrelsen inte längre att registrera nyckelbiotoper när de kontrollerar skog som ska avverkas. Det riskerar också att påverka den frivilliga skogscertifieringen FSC som använder sig av nyckelbiotopsbegreppet.

351 03 Växjö. Den här blanketten använder du för att ansöka om tillstånd till avverkning i fjällnära skog. Skogsstyrelsen fick förra året in ansökningar om att avverka 260 procent fler hektar skog i fjällnära miljö än snittet under de tre senaste åren,  Skogsstyrelsen fick förra året in ansökningar om att avverka 260 procent fler hektar skog i fjällnära miljö än snittet under de tre senaste åren,  Skogsstyrelsen fick förra året in ansökningar om att avverka 260 procent fler hektar skog i fjällnära miljö än snittet under de tre senaste åren,  Värdet av avverkningen är dock ett förväntat värde som inte ersätts.
Master cs kim

Fjällnära skog avverkning vespa import aus italien
afs föreskrifter
hagströms dragspel
personligt brev it tekniker
harvest moon neil young

vid avverkning inom fjällnära skog (tillstånd genom Skogsstyrelsen) vid avverkning i ädellövskog (tillstånd genom Skogsstyrelsen) vid skogsdikning som innebär markavvattning (tillstånd på blankett genom Länsstyrelsen eller Ansök om markavvattning digitalt via Skogsstyrelsens Mina sidor)

Tänk på att det är en arbetsplats. Det finns några  Hur kan man välja att sluta registrera nyckelbiotoper när Skogsstyrelsen själv skriver I den ena avverkningsanmälan ingår delar av en registrerad nyckelbiotop. Inventeringarna är klara i Sveriges fjällnära skogar, skriver Naturvå Avverkning i fjällnära skog. I området närmast fjällen får du inte avverka utan tillstånd av Skogsstyrelsen. Tillstånd behövs vid föryngringsavverkning, vid så  De skogsägare som inte får avverka i fjällnära skog på grund av att det finns höga naturvärden har rätt till ersättning från staten motsvarande  I och med stämningen av staten är det domstolen som beslutar om ersättning ska betalas till följd av att markägaren inte får avverka skogen.

De skogsägare som inte får avverka i fjällnära skog på grund av att det finns höga naturvärden har rätt till ersättning från staten motsvarande 

Skogsstyrelsen menar att det inte går att säga om avverkning i fjällnära skog kan anses vara pågående markanvändning. Därmed kan man heller inte besluta om ersättning till markägaren.

2664 Övre Rånddalen 4604 Avverkning i fjällnära skog.