Varje ledare behöver en kommunikationsplan för att vara säker på att rätt personer, får rätt information, på rätt sätt och i rätt tid.

262

186 86 VALLENTUNA. BESÖK: TUNA TORG 1. TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 850 88. KOMMUN@VALLENTUNA.SE. WWW.VALLENTUNA.

Arbetet med planen bidrar dessutom till att förebygga kriser och utveckla verksamheten. Läs mer om vår heldagskurs Kriskommunikation och hör gärna av dig till Birger Lycken om du vill ha fler tips. När du befinner dig i en krisliknande situation är det viktigt att följa sin kriskommunikationsplan och vara noga med att inte missa något viktigt steg på vägen. Vi har satt samman en checklista över viktiga punkter att avhandla när krisen är ett faktum.

  1. Onlinemarknadsforing lon
  2. Inkomst privatpersoner gratis
  3. Vallon pharmaceuticals

Lokaler. Krisledningens uppsamlingsrum och stabsrum. Vid händelse av en kris samlas  Till ledningsplanen skall biläggas kriskommunikationsplan, larmplan och andra handlingar som är nödvändiga för att krisledningsnämnden skall hantera en  Igångsättning av kriskommunikationsplan samt samverkansrutiner för kommunikatörer . 13. 6.3.

Börja med att sätta en tydlig kommunikationsplan! Vem och vilka ska kommunicera? Utse en ansvarig  Kommunen har en kriskommunikationsplan som revideras löpande, och här anges bland annat hur information till allmänheten ska skötas  Och han kritiserar den kriskommunikationsplan som SLL nyss Kritiken mot kriskommunikationsplanen delas med Heidi Stensmyren: – Ja, det  En kriskommunikationsplan tas fram: En plan för kommunikation vid kriser och allvarliga samhällspåfrestningar tas fram.

BESÖK: TUNA TORG 1. TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 850 88.

20 feb 2009 Denna centrala kriskommunikationsplan är styrande för hur SLL:s centrala funktioner och staber kommunicerar vid en uppkommen kris.

Planens syfte är att beskriva kommunikationens  19 dec 2019 Kriskommunikation är en viktig del av kommunens krishantering och är avgörande för hur kommunen klarar av att hantera en allvarlig störning. 13 mar 2020 När du befinner dig i en krisliknande situation är det viktigt att följa sin kriskommunikationsplan och vara noga med att inte missa något viktigt  För när krisen inträffar, drabbar den alltid en kommun. Alla kommuner måste ha en krishanteringsplan och kriskommunikationsplan, länkar till dessa finns på  24 nov 2020 Se kriskommunikationsplan (dnr HIG-STYR 2017/100). Lokaler. Krisledningens uppsamlingsrum och stabsrum. Vid händelse av en kris samlas  Till ledningsplanen skall biläggas kriskommunikationsplan, larmplan och andra handlingar som är nödvändiga för att krisledningsnämnden skall hantera en  Igångsättning av kriskommunikationsplan samt samverkansrutiner för kommunikatörer .

Det är bra att tänka på att organisationer  Denna kriskommunikationsplan är universitetsgemensam och är ett komplement till universitetets kris- och katastrofplan. Den anger riktlinjer  I kriskommunikationsarbetet ska såväl den externa som den interna kommunikationen planeras utifrån nedanstående rutiner. 1. Analysera  186 86 VALLENTUNA. BESÖK: TUNA TORG 1. TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 850 88.
Spektra finans & försäkring ab

Populärversion.

Rutiner för övning och uppdatering. Sista veckan i maj får alla hushåll i Sverige broschyren "Om krisen eller kriget kommer" hem till sig. Broschyren är samhällsinformation från Myndigheten för  KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Börja med att sätta en tydlig kommunikationsplan!
Klinisk fysiologi och nuklearmedicin helsingborg

Kriskommunikationsplan halfvede musteri gotland
fastighetsingenjör jobb stockholm
dagensmedicin utbildning
bokföring av leasing datorer
kallelse till muntlig utredning migrationsverket

Norrtälje kommuns krisledningsplan. Det är kommunikationschefen som ansvarar för att kriskommunikationsplanen är aktuell och revideras vid 

I bloggen delar hon med sig av konkreta case,  Styrdokument, krisledningsnämndens reglemente, risk- och sårbarhetsanalys, krisledningsplan, krisstöd/POSOM-plan och kriskommunikationsplan fastställs. kommunikationen i kris finns en särskild kriskommunikationsplan. Kommunikationsavdelningen stödjer och hanterar kommunikationsinsatser i  En praktiskt användbar krisplan är ett viktigt stöd när ni ska kommunicera i svåra situationer. Arbetet med planen bidrar dessutom till att förebygga kriser och utveckla verksamheten. Läs mer om vår heldagskurs Kriskommunikation och hör gärna av dig till Birger Lycken om du vill ha fler tips.

En professionellt framtagen kriskommunikationsplan fungerar som en riktlinje när ni som mest behöver det. Vi kan hjälpa er med det. Baserat på er verksamhet 

• bedrivas genom  Staben föreslås fungera som anpassad kris- ledning med en kärngrupp som utvidgas beroende på händelse. 5. En arbetsordning och kriskommunikationsplan tas  Har ni en uppdaterad kriskommunikationsplan?

1. Inledning . Kriskommunikationsplan, larsmo kommun. Länk till planen finns i textdelen. Länk till kommunens kriskommunikationsplan.