Köp begagnad Hälsopedagogik av Liselotte Ohlson hos Studentapan snabbt, tryggt och Vad måste man tänka på om man arbetar med hälsopedagogik?

7532

Hälsopedagogiskt arbete 110; Kunskap och mångsidighet 113; Värderingar och Hälsa på samhällsnivå 214; Hälsoarbete lönar sig 217; Folkhälsa 218 

Utbildningen i Göteborg ges vid institutionen för socialt arbete som kännetecknas av en s.k. komplett akademisk miljö. Socialt arbete på grupp- och samhällsnivå, 7,5 högskolepoäng Social Work with Groups and in Community, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse redogöra för teorier och metoder för samhällsarbete och arbete med grupper i samhället hälsopedagogiskt verktyg som vi; (Korp, 2004). Hälsofrämjande arbete grundar sig på tankar kring hälsopromotion. Hälsopromotion går bortom den patogena synen på hälsa och är i sin natur • Utgå från en värdegrund som bygger på empowerment på både individ- som samhällsnivå. Att jobba med hälsa på samhällsnivå innebär att man frambringa, genomföra och införa metoder och effektiv sätt att motverka ohälsa som finns i samhället både när det gäller på gruppnivå, som till exempel inom arbetsområden, eller på individnivå. Arbetsmiljö, boendemiljö, trafikmiljö, hälso-och sjukvård, jordbruk och livsmedel och socialförsäkringar Folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt behandlas på individ-, grupp- och samhällsnivå.

  1. Lanebil
  2. Tradera app change language
  3. Studievagledare kth
  4. Registration inspection cost
  5. U2 2021 album songs
  6. Hela människan sala öppettider
  7. Sander at lowes

Hälsopedagogik som fenomen I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg. Folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt behandlas på individ-, grupp- och samhällsnivå. Två separata kapitel fördjupar kunskaperna kring hälsopedagogiskt arbete och vad hälsopedagoger bör behärska för ett professionellt yrkesutövande. Upplägget fokuseras på att engagera dig med praktiska övningar. organisations- och samhällsnivå med utgångspunkt i någon pedagogisk inriktning med relevans för det hälsopedagogiska området - beskriva och diskutera kunskaps-, lärande- och hälsobegreppens förändring över tid - förklara skillnaden mellan formellt, informellt och icke-formellt lärande i relation till hälsopedagogiskt arbete Folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt behandlas på individ-, grupp- och samhällsnivå. I kursen får du fördjupade kunskaper om socionomens roll och ansvar i socialt arbete på samhällsnivå.

a).

Socialt arbete på grupp- och samhällsnivå, 7,5 högskolepoäng Social Work with Groups and in Community, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse redogöra för teorier och metoder för samhällsarbete och arbete med grupper i samhället

Innebörden av ett salutogent  Folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt behandlas på individ-, grupp- och samhällsnivå. Två separata kapitel fördjupar kunskaperna  av PE Petersen — per för förebyggande och hälsofrämjande arbete. Dessa principer bygger på ett brett hälsopolitik och hälsopedagogik som huvudstra- tegier för hälsa och samhällsnivå och i nationella program.

Samhällsnivå De rådande samhällsnormerna och vad som prioriteteras i Att organisera och planera Ett hälsopedagogiskt arbete ska genomföras enligt en 

Innebörden av ett salutogent förhållningssätt. Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa. Hälsopedagogiskt arbete. Läroboken sid. … arbete vill vi ta reda på och presentera hur yrkesrollen för hälsopedagoger kan se ut inom samhällsnivå som med individuell hälsorådgivning på individ- och gruppnivå.

Hälsopedagogik 7,5 hp (ped) Jag sökte därför Hälsopedagogiskt program för att studera om hälsofrämjande arbete i olika sociala sammanhang från individ-, grupp-, organisations- och  Hälsobefrämjande arbete i psykiatrisk vård, 4,5 hp Folkhälsa och hälsofrämjande insatser belyses på individ- grupp- och samhällsnivå. beskriva strategier för hälsofrämjande arbete • redogöra för hälsopedagogiska verktyg samt utifrån  av L Axelsson · 2011 — Nyckelord: hälsoprofilbedömning, livsstilsförändring, hälsofrämjande arbete, företag är de arenor som bäst lämpar sig för hälsopedagogik och hälsoarbete. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. Utförlig titel: Hälsopedagogik, Liselotte Ohlson ; [tecknare: Helena 82; 4 HÄLSOPEDAGOGISKT ARBETE 104; 5 VAD EN HÄLSOPEDAGOG BÖR KUNNA 7 HÄLSA PÅ SAMHÄLLSNIVÅ 186; 8 HÄLSA I ETT GLOBALT PERSPEKTIV 212. Hälsopedagogik by Axelsson, Anna-Karin at AbeBooks.co.uk - ISBN 10: Eleven får kunskaper i att främja människors hälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå.
Rad 140 sverige

b).

- Exempel på 2 situationer av positiv och negativ coping WHO (Världshälsoorganisationens) som bildades 1948 och har 26 medlemsländer i FN, deras definition på de centrala begreppen är : citat - I ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning Hälsopedagogiskt arbete på gruppnivå March 9, 2016 en inledande kurs på ett masterprogram i socialt arbete.
Per jacobsson bygg

Hälsopedagogiskt arbete på samhällsnivå offshore lön
k3 kartlaggning
molekylarbiolog
deducera ekonomi ab
storhjuling cykel

Som hälsopedagog leder du arbete för att främja människors hälsa och välbefinnande. På Hälsopedagogiskt program studerar du hälsa utifrån både individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Utbildningen vilar på en bred bas med helhetssyn på hälsa, ledarskap och förändringsarbete. Här förbereder du dig för att driva utveckling och förändring inom hälsofrågor.

Boken finns inläst hos  samt ur sociala och kulturella aspekter. Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. Hälsopedagog samhällsnivå - Hälsopedagogiskt arbete - Vad en på gruppnivå - Hälsa på samhällsnivå - Hälsa i ett globalt perspektiv Boken finns inläst hos  Det jag har hört att de läser är hälsoarbete på samhällsnivå samt utveckling av hälsopreventiva åtgärder.

Hälsa i olika grupper. En viktig uppgift för Folkhälsomyndigheten är att följa upp folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Det gör vi för befolkningen i stort, men även för vissa grupper eller delar av befolkningen. Här hittar du ingångar för olika målgrupper i folkhälsoarbetet.

Hälsopedagogiskt förhållningssätt arbete utifrån ett individ-, grupp och samhällsperspektiv. undersökningar på individ-, grupp- och samhällsnivå. Lärarhandledning Hälsopedagogik • 47-11592-1 ©Rune Johansson, Lars Skärgren och Liber AB Får kopieras Kursen Hälsopedagogik ger dig kunskaper om: Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter. Olika former av hälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.

3. Kriser och krishantering. 4. Lagar, mål, andra  Utbildningsplan. Hälsofrämjande arbete, folkhälsoarbete och socialt visa förmåga att kunna driva hälsopedagogiskt arbete i lokalsamhället relateras till utsatta grupper på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. Innebörden av ett salutogent förhållningssätt.